Keita ble truffet i brystet, men holdt seg for ansiktet - eller deler av det da...

Keita ble truffet i brystet, men holdt seg for ansiktet - eller deler av det da...

Av Svein-Erik Edvartsen, fotballdommer og VG Nett-blogger med NFFs godkjennelse
(twitter @Edvartsen)

Før hver sesong i Tippeligaen og før VM kommer det alltid retningslinjer (fokusområder) som skal være supplement til regelverket (Laws of the game). I tillegg finnes det kampreglement og sanksjonsreglement og en hel rekke andre reglementer som jeg ikke skal bry dere med her.

Denne bloggen skal ikke være noe foredrag om regler, men etter flere oppfordringer når det gjelder å skrive om filming, skal jeg forsøke å gjøre dette så enkelt og folkelig som mulig. Det blir ikke lett, men jeg skal forsøke så godt jeg kan.

Det er i hvert fall åpenbart at både FIFA, UEFA og NFF er opptatt av akkurat de samme fokusområdene.

Først av alt er det viktig å ha respekt for hverandres roller. Kort fortalt dreier dette seg om at de ulike aktørene (spillere, trenere, dommere) skal få utføre sine oppgaver på best mulig måte – uten å bli påvirket av andre aktører. Med andre ord; trenerne coacher eget lag, spillerne spiller og har fokus på eget lag og dommerne dømmer.

Videre er det viktig at fotballens omdømme beskyttes og ikke skades. Her har alle ett ansvar – ikke bare dommerne. Publikum og alle TV-seere ønsker å se det positive ved fotballen. De gode prestasjonene. De flotte målene. De tekniske ferdighetene. Ikke klovnerier som masseansamlinger, filminger, holdinger, diskusjoner mellom spillere og dommere osv.  I retningslinjene heter det at:

Man ønsker fokus på positive aspekter ved kampene og forhold nevnt nedenfor anses som usportslig opptreden og skal medføre advarsel (gult kort):

  • Spillere som forsøker å ”filme” eller forsøker å provosere frem kort på motspiller.
  • Spillere som på en negativ måte peker på storskjerm for å påkalle dommers oppmerksomhet
  • Om flere spillere fra hvert lag (masseansamlinger) samler seg som følge av reaksjon på hverandres atferd eller reaksjon (alternativt mangel på) reaksjon som følge av avgjørelse tatt av dommer eller assistentdommer, vil dommer søke å identifisere de spillere som startet ansamlingen. I slike tilfeller må det påregnes minst 1 gult kort til hvert av lagene.
  • Spillere som oppsøker dommer eller assistentdommer fra distanse for å protestere eller markere misnøye med avgjørelsen

I tillegg til det som er nevnt over sier regelverket at forsøk på spark, spark, forsøk på slag eller slag ansees som alvorlig brudd på spillereglene og selvsagt medfører rødt kort.

Når det gjelder taklinger, skal vi som dommere vurdere blant annet følgende; grad av intensjon eller overlegg, taklerens fart og intensitet, taklerens posisjon – langs bakken eller på bena og taklerens mulighet til å spille ballen.

Etter at denne vurderingen er tatt skal vi bedømme etter følgende kriterier; uforsiktig = frispark, hensynsløs = frispark + gult kort og unødvendig stor kraft og fart = frispark + rødt kort. Vi må bedømme alle situasjoner i løpet av brøkdelen av ett sekund og vi må dømme etter SLIK SOM VI OPPFATTET DET DER OG DA. Vi har ingen mulighet til å se repriser fra ulike vinkler hundre ganger, før vi tar avgjørelsen. Det er dog ingen tvil om at vår aller viktigste oppgave er å beskytte spillerne på banen for alle typer forseelser. De teknisk gode spillerne skal føle seg trygge.

Ofte når jeg dømmer hører jeg ett eller flere av følgende utsagn fra spillerne:

”Det var ikke min skyld”
”Se på han da”
”Det var ikke jeg som starta”
”Jeg forsvarte bare meg selv”
”Dette kan ikke stemme. Så du ikke hva han gjorde først?”

Det er derfor på sin plass å stille følgende spørsmål: Er alt lov inntil man blir tatt…? Jeg oppfatter ”verden” slik:

  • Alle ”tøyer strikken” lengst mulig
  • Noen lærer etter at man blir straffet en gang
  • Noen lærer etter man får flere straffereaksjoner og/eller strengere straff
  • Noen lærer etter konsekvenser (karantene eller at laget taper pga…)
  • Noen lærer aldri….

Det er også viktig å være klar over at det ikke alltid er vedkommende som starter som skal straffes strengest. Man skal selvsagt straffes ift. den forseelsen man begår. Slik er det når det gjelder norske lover og slik er det på fotballbanen også.

Så er det dette med overspilling og filming som mange naturlig nok er opptatt av. Hvem sitt ansvar er det at dette tullet kuttes ut? Lagene? Spillerne? Trenerne? Dommerne? FIFA? UEFA? NFF? Svaret er selvsagt ALLE! Felles ansvar! Diskusjon slutt!

Dersom en dommer oppfatter at en spiller forsøker å ”lure han” (overspiller/filmer) enten i form av å få frispark eller straffespark, eller å sørge for at en motspiller blir utvist, skal selvsagt spilleren tildeles gult kort for usportslig opptreden. Men igjen; dommeren må bedømme situasjonen ut i fra hvordan han oppfattet den der og da – og fra sin vinkel – og fra sin posisjon. Noen ganger blir det korrekt. Andre ganger ikke. Hva skjer så hvis dommeren ikke klarer å oppfatte dette korrekt der og da? Kan da noen andre ”straffe” vedkommende som åpenbart skadet fotballens anseelse? Svaret jfr. regelverket (sanksjonsreglementet) er JA, men så spørs det naturligvis hva slags linje de ulike fotballmyndighetene velger å legge seg på.

Jeg husker hvordan det gikk med Eduardo fra Arsenal da han filmet under en kamp i UEFA Champions League mot Celtic. Han fikk to kampers karantene i etterkant. Han klarte å lure dommeren der og da, men ble altså straffet av UEFA i ettertid:

Hva slags linje FIFA har valgt under VM vet jeg ikke, men at FIFA kan gripe inn i episoder der dommerne har oversett ulovligheter som er blitt fanget opp av fjernsynskameraene er utvilsomt.

MEN det viktigste av alt; Jeg håper at spillerne kutter ut dette tullet, jeg håper at ingen trenere forsvarer sine egne som holder på med dette klovneriet og jeg håper at media retter det negative fokuset mot spilleren (dette har blitt mye bedre i Norge de siste årene) som har utført denne usportslige handlingen og ikke mot dommeren som av og til også kan ta en feil avgjørelse. Er dere ikke enige? Ønsker ikke alle å bli kvitt dette klovneriet så skjønner jeg ingen verdens ting, men jeg har jo registrert at enkelte kun tenker på seg selv og eget lag i slike situasjoner også. Dessverre!

Fortsatt godt VM alle sammen!

Svein-Erik Edvartsen

Norge og Tyrkia kom ikke til VM, men Tykia Leiligheter AS (Norge) spilte kamp mot Vikingen Restaurant (Tyrkia) i Alanya onsdag. Norge vant 12-11 etter straffesparkkonkurranse. Svein-Erik Edvartsen dømte kampen og det ble ikke delt ut noen kort - verken for filming eller andre forseelser....

Norge og Tyrkia kom ikke til VM, men Tykia Leiligheter AS (Norge) spilte kamp mot Vikingen Restaurant (Tyrkia) i Alanya onsdag. Norge vant 12-11 etter straffesparkkonkurranse. Svein-Erik Edvartsen dømte kampen og det ble ikke delt ut noen kort - verken for filming eller andre forseelser....

Tips oss hvis dette innlegget er upassende